Timing d.o.o. Tuzla

Switch to desktop Register Login

Saobraćajni znakovi

Saobraćajni znakovi

Opis


Saobraćajni znakovi su znakovi postavljeni na saobraćajnicama, koji upozoravaju sudionike u saobraćaju kako se sigurno ponašati, odnosno koja pravila vrijede na određenoj dionici javne saobraćajnice.
Prema Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini od 21.01.2006 godine, Javni putevi moraju se obilježiti propisanim saobraćajnim znakovima, kojima se učesnici u saobraćaju upozoravaju na opasnost koja im prijeti na određenom javnom putu ili dijelu tog puta, stavljaju do znanja ograničenja, zabrane i obaveze kojih se učesnici u saobraćaju moraju pridržavati i daju potrebna obavještenja za bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja.

U skladu sa pomenutim zakonom, a prema Pravilniku o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama... od 07.03.2007 godine se propisuju vrsta, značenje, oblik, boja, dimenzije i postavljanje saobraćajne signalizacije na cestama u BiH.

U skladu sa zakonom i pravilnikom saobraćajni znakovi su:
1.    znakovi opasnosti,
2.    znakovi izričitih naredbi,
3.    znakovi obavijesti
4.    znakovi obavijesti za vođenje prometa
5.    dopunske table
6.    svjetlosna saobraćajna signalizacija

Osnovne dimenzije standradnih saobraćajnih znakova:

FormaLokalne cesteRegionalne cesteMagistrale ceste - Autoput
Trougao istostranični
Kružnica okrugli znak
Kvadratni znak
Pravougaoni znak
Dopunske pločeTehničke karakteristike


Dizajn podloge saobraćajnog znaka

Timing d.o.o. Tuzla nudi različite oblike standardnih saobraćajnih znakova a u skladu sa zahtjevima i specifikacijama naznačenih za vertikalne saobraćajne znake.
Postoje dva različita tipa/dizajna podloge saobraćajnog znaka i to
1. Saobraćajni znak sa povijenih rubom,
2. saobraćajni znak sa aluminijskim profilom/obujmicom.
Oba dizajna se izvode od vrdih aluminijskih legura EN AW 3005, EN AW 5251 a vezano za izvedbu/dizajn podloge saobraćajnih znakova po BAS EN 12899-1 zadovoljavaju:
1. Način pričvršćivanja - razred P3
2. Izvedba ruba znaka - razred E2

1. Podloga saobraćajnog znaka sa povijenim rubom

Znakovi sa povijenim rubom su znakovi koji se montiraju bez bušenja podloge saobraćajnog znaka.

Znakovi su razvijeni kako bi se dodatno poboljšava pasivna sigurnost, jer povijeni rub nema oštrih krajeva koji bi izazvali bilo kakve ozljede. Proizvedeni su iz jednog komada lima, te sama izvedba im daje maksimalnu čvrtoću.

Znak, njegov dizajn sa velikom obazrivošću na pasivnu sigurnost građana, prikladan je za sve urbane sredine i ispunjava sve zahtjeve modernog tipa saobraćajnog znaka.
Prednosti:
- brza istalacija bez potrebe za nekim posebnim latima
- laka zamjena starog znaka novim
- izuzetno otporan na namjerna oštećenja (vandalizam) i slučajna oštećenja
- visoka pasivna sigurnost
- jednostavno rukovanje
- provjeren kvalitet.

2. Podloga saobraćajnog znaka sa aluminijskim profilom (obujmicom)

Znakovi izrađeni od aluminija 2 ili 3mm (zavisno od dimenzije) sa ojačanim rubom putem aluminijskog profila ("U" profil TIMING 27)

Znakovi sa aluminijskim profilom, te sa šelnama koje su izrađene od aluminija kompletiraju sistem koji se u osnovi bazira na istim materijalima.

Zavisno od veličine, od čega zavisi i debljina lima (2 ili 3mm), znakovi izrađeni sa profilom sa zadnje strane imaju i ukrute koje ovom tipu znaka daje dodatnu čvrstoću i postojanost. Ukrute su rakođer aluminijski profili koji se putem aluminijskih stezaljki/šelni montiraju na nosače saobraćajnih znakova.


Glavne osobine:
- stabilnost
- funkcionalnost
- jednostano rukovanje
- elegantan dizajn.


Retroreflektujuće folije


Retroreflektujući saobraćajni znaci su proizvodi koji daju vitalne informacije o cesti i načinu prilagođavanja saobraćaja uslovima na cesti, o kojima je učesnike u saobraćaju nužno na najkvalitetniji način informisati.
Odgovornost za informisanje učesnika u saobraćaju, te kvalitet retroferlektujućih prometnih znakova, TIMING d.o.o. preuzima u cjelosti upotrebom mikroprizmatskih reflektujućih folija, koje ne samo da ispunjavaju sve uvjete tražene kvalitete, već u svakoj kategoriji performansi (klasa retrorefleksije RA1-RA3) daju veće vrijednosti nego što je to normama traženo.

TIMING d.o.o. koristi isključivo u svojoj proizvodnji folije renomiranog proizvođača 3Mtm, i to:
1. 3Mtm EGP (Engineer Gradetm Prismatic) reflektujuća mikroprizmatska folija I klase retrorefleksije)
2. 3Mtm HIP (High Intensitytm Prismatic) reflektujuća mikroprizmatska folija II klase retrorefleksije)
3. 3Mtm DG3 (Diamond Gradetm) reflektujuća mikroprizmatska folija III klase retrorefleksije.